Spoločnosť Slovena a.s., ako prevádzkovateľ MDS preberá vzorový prevádzkový poriadok umiestnený na webovom sídle úradu https://www.urso.gov.sk/vzorovy-prevadzkovy-poriadok-pre-prevadzkovatelov-miestnych-distribucnych-sustav/.


V rámci služieb spoločnosť Slovena a.s. zabezpečuje dodávku a distribúciu elektrickej energie.

Súvisiace dokumenty: